Radio Online

RadioSelefi Live

***

“Realiteti i Dynjasë dhe Përgatitja për Ahiretin”

Muhamed Ibën ‘Umer Bazmul

Arabisht (audio): https://www.pscp.tv/RadioSelefi/1RDxlnnrlWdGL

***

Ligjëratë e Shejkh Muhamed ibn Hadit me titull: “Besimi i Ehli Sunnetit në lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.”

(Arabisht) audio: https://archive.org/details/LigjrataEShejkhMuhamedit
(Shqip) audio: …

***

40 hadithet e Neueuiut me shpjegimin e shejkh Muhamed Sagir Akur

çdo të premte ora 19:00

40-hadithet-lajmerimi

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/40hadithetneueuiut

Shqip (audio) – https://t.me/selefiorg

***

Anuluesit e Islamit me shpjegim të shejkh Abdullah en-Nexhmij

çdo të dielë ora 15:30

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/AnuluesitEIslamit

Shqip (audio) – https://t.me/selefiorg

***

Katër Rregullat me shpjegim të shejkh Abdullah en-Nexhmi

Mësim i përfunduar elhamdulilah

Arabisht (audio) https://archive.org/details/4Rregullat

Shqip (audio) – https://t.me/selefiorg

***

6 Bazat me shpjegim të shejkh Abdullah en-Nexhmi

Mësim i përfunduar elhamdulilah

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/6ParimetShejkhAbdullahNexhmij

Shqip (audio) – https://t.me/selefiorg

***

Tre Parimet me shpjegim të shejkh Abdullah en-Nexhmi

Mësim i përfunduar elhamdulilah

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/ShpjegimiITreParimeveMesimi12Mp3

Shqip (audio) – https://archive.org/details/treparimetnexhmishqip

Arabisht – Shqip (video me titra) – http://www.youtube.com/playlist?list=PLzDZ-hhtXfyilTp5baW2JfgN0AQuf2VvF

***

Umdetul Ahkam me shpjegim të Shejkh Husejn Shara’i

ArabishtShqip (audio)  – https://archive.org/details/ShpjegimiILibritUmdetulAhkam

Arabisht _ Shqip  (video me titra) – http://www.youtube.com/playlist?list=PLzDZ-hhtXfyhyWB-ukBx39pdxooTcnhbY

Pyetje _ Përgjigje  (video me titra) – http://www.youtube.com/playlist?list=PLzDZ-hhtXfyi9IHaenZJ2cq2ktAEnEr4M

***