Radio Online

40 hadithet e Neueuiut me shpjegimin e shejkh Muhamed Sagir Akur

çdo të premte ora 19:00

40-hadithet-lajmerimi

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/40hadithetneueuiut

***

6 Parimet me shpjegim të shejkh Abdullah en-Nexhmij

çdo të dielë ora 16:00

6-bazat2

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/6ParimetShejkhAbdullahNexhmij

***

Tre Parimet me shpjegim të shejkh Abdullah en-Nexhmi

Mësim i përfunduar elhamdulilah

Arabisht (audio) – https://archive.org/details/ShpjegimiITreParimeveMesimi12Mp3

Shqip (audio) – https://archive.org/details/treparimetnexhmishqip

Arabisht – Shqip (video me titra) – http://www.youtube.com/playlist?list=PLzDZ-hhtXfyilTp5baW2JfgN0AQuf2VvF

***

Umdetul Ahkam me shpjegim të Shejkh Husejn Shara’i 

ArabishtShqip (audio)  – https://archive.org/details/ShpjegimiILibritUmdetulAhkam

Arabisht _ Shqip  (video me titra) – http://www.youtube.com/playlist?list=PLzDZ-hhtXfyhyWB-ukBx39pdxooTcnhbY

Pyetje _ Përgjigje  (video me titra) – http://www.youtube.com/playlist?list=PLzDZ-hhtXfyi9IHaenZJ2cq2ktAEnEr4M

***