Author: Arber

Tezkija e Shejkh Ahmed en-Nexhmit për Abdullah en-Nexhmi

Tezkija e Shejkh Ahmed en-Nexhmit për librin e Abdullah en-Nexhmit  Burimi: “Seb’une Meseleh Muhimmeh fi Sijam,” (Shtatëdhjetë çështje të rëndësishme  rreth agjërimit), fq. 1   Të gjitha lavditë i takojnë Allahut, të Vetmit. Lëvdata...

Prezantim me shejkh Abdullah en-Nexhmi

Atë që e udhëzon Allahu ska kush që ta humbë dhe kush humb nuk ka udhëzues për të. Dëshmoj se se nuk të Adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është...