Category: Tezkijet

Shejkh Husein esh-Sharai

Shkruajtesi i temes: Ebu Abdul Uedud Ijsa El Bejdauij El Muntedij: Minberut tezkijatis selefijeh. Pergjigje: Tezkija e Shejkhut te nderuar Abdul’Aziz El Burai per Shejkh Husejn Esh Shara’i -Allahu i ruajte te dy-. Allahu i...

TEZKIJET E DIJETAREVE PËR ABU HAZIM EL KAHIRI

http://www.abohazm.com/pageother.php?catsmktba=15 Emrat e Dijetareve qe i kan dhene Tezkije Abu Hazim el Kahirit 1 – Shejkh Hasen Iben Abdil-Uehhab el-Bena 2 – Shejkh Jahja Iben Uthman el-Muderris (mesues ne Haramin e Mekkes) 3 –...