Monthly Archive: March 2014

Puna në nje fabrikë veshjesh – Ebu Hazim el Kahiri

Burimi: http://www.abohazm.com/play.php?catsmktba=1204 Pyetja 3: Një pyetje tjetër, ky pyetës thote: Unë punoj në një fabrikë – elhamdulilah – dhe aty nuk ka përzierje, punoj në repartin e qepjes dhe kohën e fundit kemi filluar të...

A e thërrasin gratë ezanin dhe ikametin? – Ebu Hazim el Kahiri

Burimi: http://www.abohazm.com/play.php?catsmktba=1204 Pyetje 4: Kemi një pyetje rreth fik’hut, (pyetësi) thotë: “A e thërrasin gratë ezanin dhe ikametin?” Allahu ju bekoftë. Përgjigje: Përgjigja është: po, porse më kushte. Pra, gratë kanë ikamet dhe ezan për...

A më lejohet të punoj në hotel – Ebu Hazim el Kahiri

Burimi: http://www.abohazm.com/play.php?catsmktba=1204 Pyetja 2: A më lejohet që të punojë në hotel, në recepsion apo të mbaj valixhet  e njerëzve (duke punuar si mbajtës valixhësh)? Allahu ju begatoftë. Përgjigje nga Ebu Hazim el-Kahirij: Ajo që...

Në lidhje me Arrestimin e Tekfircave – Ebu Hazim el Kahiri

  Burimi: https://ia600809.us.archive.org/35/items/AbuHazimMeRastinEVdekjesSeShejkhZejdElMedkhalij/ne%20lidhje%20me%20arrestimin%20e%20tekfircave.mp3 Pyetje: Këtu te ne, në Shqipëri, ka ndodhur që autoritetet i kanë kapur, d.m.th i kanë burgosur disa tekfirca, nga ata të cilët thërrasin për në kryengritje ndaj prijësave muslimanë, ata shajnë...