Monthly Archive: March 2014

Në lidhje me Arrestimin e Tekfircave – Ebu Hazim el Kahiri

  Burimi: https://ia600809.us.archive.org/35/items/AbuHazimMeRastinEVdekjesSeShejkhZejdElMedkhalij/ne%20lidhje%20me%20arrestimin%20e%20tekfircave.mp3 Pyetje: Këtu te ne, në Shqipëri, ka ndodhur që autoritetet i kanë kapur, d.m.th i kanë burgosur disa tekfirca, nga ata të cilët thërrasin për në kryengritje ndaj prijësave muslimanë, ata shajnë...