• Uncategorized

Për emrat Aziz, Rrahman dhe Selam a lejohet ti thërrasim kështu apo duhet shtuar Abd përpara? Shejkh Abdullah en-Nexhmi

Për emrat Aziz, Rrahman dhe Selam a lejohet ti thërrasim kështu apo duhet shtuar Abd përpara? Shejkh Abdullah en-Nexhmi

https://app.box.com/s/xw6ed7p1gpclag2fn40m

 

You may also like...