• Uncategorized

“O ju që besoni kijeni frikë Allahun dhe le të shohë çdo njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen!” Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Jahja el-Bura’ij

Arabisht: https://app.box.com/s/3dv3rgcxtuesd7d7w9s8

You may also like...