Lavdërimi i Shejkh Ebi ‘Abdil-‘Ala Khalid bin ‘Uthman për Abu Hazim Husnij el-Kahirin

Lavdërimi i Shejkh Ebi ‘Abdil-‘Ala Khalid bin ‘Uthman për Abu Hazim Husnij el-Kahirin

Burimi: http://www.abohazm.com/pageother.php?catsmktba=15

Vëllanë tonë, Ebu Hazim Muhamed Husnij, e njoh që prej vitesh dhe di se ai është nxënës dije i zellshëm prej të cilët përfitohet – insha Allahu Te’ala –, Allahu e begatoftë. Më përpara ai prezantonte në mësimet tona, ka përfituar nga ne ca gjëra. Andaj, nuk ka problem që të përfitohet prej tij – insha Allah –.

Perktheu Jeton Shasivari

 

You may also like...